Etusivu Tule meille töihin Yhteystiedot

Palvelut vuokrataloissa

Tuotamme vuokrataloissa, Laurinpuisto, Jalavapuisto ja Veteraanipuisto normaaleja vuokrataloille suunnattuja kiinteistön huoltopalveluja. Lisäksi tarjoamme kullekin kohteelle suunnattuja erityispalveluja joko yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Palvelut tehostetussa palveluasumisessa

Tuotamme hoivapalveluja palvelutalojemme asukkaille Mikkelissä ja Mäntyharjulla tarjoamalla mm. perusturva-, ateria-, siivous-, sekä hoiva- ja hoitopalveluja, joiden tuottamisesta huolehtii ammattitaitoinen ja sitoutunut hoitotiimi sairaanhoitaja/terveydenhoitaja johdolla. Henkilökuntamme työskentelee Pappilanpuiston ja Mäntypuiston palvelutaloissa ympärivuorokautisesti.

Voimavaroja tukeva toiminta

  • Asukkaitamme avustetaan päivittäin hänen tarpeidensa mukaisesti kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan ja yksilöllisyyttään.
  • Asukkaan toimintakykyä tuetaan ja hänen palvelutarvetta arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitulla tavalla. Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä.
  • Mikkelin Kotikaari ry:n palveluksessa työskentelee hoivahenkilökunnan lisäksi fysioterapeutti ja geronomi.

 

Fysioterapeutin työnkuvaan kuuluu asukkaiden liikunta- ja toimintakyvyn tukeminen erilaisin menetelmin. Fysioterapeutti arvioi yksilöllisesti asukkaan apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden oikeaoppiseen käyttöön.

Fysioterapeuttimme ohjaa henkilökohtaisia kuntoliikuntatuokioita ja järjestää yhdessä henkilökunnan kanssa toiminnallisia ryhmiä. Vapaaehtoisten kanssa yhteistyössä järjestämme erilaisia tapahtumia sekä mahdollistamme asukkaiden ulkoilun ympärivuotisesti.

Geronomin työtä on ikäihmisen hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi. Fysioterapeutti ja geronomi työskentelevät työparina ja kehittävät toiminnan sisältöjä tarpeiden mukaisesti.

Palvelumaksut

Mikkelin Kotikaari ry vuokraa palveluasuntoja ja tuottaa hoiva- ja tukipalveluja omakustannushintaan. Palveluhinnat määräytyvät asukkaan palvelutarpeen mukaan.

Mikkelin Sateenkaari ry:llä on ostopalvelu-puitesopimukset Mikkelin kaupungin sekä Mäntyharjun kunnan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnat ostavat erillisen asukaskohtaisen päätöksen mukaan asukkaalleen palveluja. Kunnat laskuttavat asukkaalta asiakasmaksulain mukaisen asukkaan maksuvaraan perustuvan palvelumaksun Asukasmaksuihin vaikuttavat mm. asukkaan omat tulot ja varallisuus. 

Olemme myös palvelusetelituottaja.  Palveluseteliasukkaaksi hakeudutaan sas-työryhmälle osoitetulla hakemuksella. Hyväksyttävän palvelusetelin euromäärään vaikuttavat asukkaaksi hakeutuvan tulot.  Hyväksytyn päätöksen jälkeen asukas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin ja hoivahinnan+vuokran erotuksen.

Palvelutaloihimme voi hakeutua palvelunkäyttäjäksi myös suoraan ilman kuntien päätöksiä.  Tällöin asukas maksaa itse palvelujen tuottamisesta syntyvät kulut ja saa hänelle kuuluvat etuudet, mm. mahdolliset hoitotuen tai erityishoitotuen, jotka Kela myöntää, sekä verotuksen kotitalousvähennyksen.

Annamme mielellämme lisätietoja; katso yhteystiedot ja asuntojen hakeminen

taloikoni